21/3/11

"3XPoSICIóN"


"3XPoSICIòN"
EXPoSICIóN CoLECTIVA D PINTURA.
(4 - 9 D ABRIL. 2011)
IDEA oRILLINAL D; FELIPE DUART, SEBASTIAN BURGoS, ALPERoA.
INAUGURACIóN; LUNES 4 D ABRIL, 19;30 HRS.
LUGAR; ALIANZA FRANCESA (CoLo CoLo 1. CoNCEPCIóN).

HTTP://WWW.FELIPEDUART.BLoGSPoT.CoM/
HTTP://WWW.ALPERoA.BLoGSPoT.CoM/

CHILE. PLANETA TIERRA.