4/1/10

TALLER; "ESToUN MoUCHòNZ"


TALLER (INTENSIVo D VERANo)
"ESToUN MoUCHòNZ"
(ANIMACIòN CUADRo A KUADRo)

WWW.ESToUMoUCHoNZ.BLoGSPoT.CoM

ESToUM@GMAIL.CoM

PRoFESoR: ALPERoA.(ALVARo PEREDA RoA)
HoRARIo: LUNES 11 D ENERo - VIERNES 15 D ENERo.
17:00 - 19:00 HoRAS.

CoRPoRACIòN CULTURAL BALMACEDA ARTE JoVEN.
FoNo;2785403
WWW.BALMACEDARTEJoVEN.CL
CoNCEPCIòN - CHILE.PLANETA TIERRA.